ATPL Online question bank

en tr gr de fr it es se

Πώς να κάνετε την καλύτερη χρήση της on-line βάσης δεδομένων


Τονίζουμε ότι τα περιεχόμενα αυτής της βάσης δεδομένων έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν μόνο με σύνδεση στο Internet (on-line), αυτό σχεδιάστηκε ώστε να μπορούμε να αλλάζουμε το περιεχόμενο οποτεδήποτε έτσι ώστε να περιλαμβάνονται και οι τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες. Αυτή η συνεχής διαδικασία ενημέρωσης βασίζεται σε ότι ΕΣΕΙΣ μας παρέχεται ανατροφοδότηση μετά από εξετάσεις σας. Η πληροφόρηση που παίρνουμε (είτε στέλνοντας email απευθείας σε μας ή μέσω του φόρουμ μας) ελέγχεται και στη συνέχεια, προστίθεται σε κατευθείαν όταν έχουμε πλήρεις ερωτήσεις. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με κάποιες ερωτήσεις της βάσης δεδομένων, παρακαλούμε να τοποθετήσετε ερώτηση στο φόρουμ atpforum.co.uk ώστε εμπειρογνωμόνες στο θέμα να σας συμβουλεύσουν άμεσα. Οι υπεύθυνοι της Τεχνικής Υποστήριξης δεν είναι ειδικοί στα θέματα και ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν άμεσα το περιεχόμενο.


Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης. Όταν δημιουργήσατε το λογαριασμό σας, ορίσατε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας. Αν ξεχάσετε ή επιθυμείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας, χρησιμοποιήστε την επιλογή 'Forgot your password' που είναι κάτω από το κουμπί εισόδου (login) και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Πρέπει να γνωρίζετε, δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξετε μόνοι σας το όνομα χρήστη (username), ωστόσο, αν μας στείλετε ένα email, μπορούμε να το κάνουμε εμείς.


Η γραφική παράσταση στην πρώτη σελίδα αναφέρει τις εξετάσεις εξάσκησης και τις ημερομηνίες που τις κάνατε. Το κουμπιά με τα ενδεικτικά χρώματα δείχνουν τις επιδόσεις σας (κόκκινο - επίδοση κάτω του 75%, πορτοκαλί μεταξύ 75% και 79%?, πράσινο πάνω από 79%). Στο γράφημα εμφανίζονται οι 20 τελευταίες πλήρεις εξετάσεις.

Αφού έχετε συνδεθεί στο ATPL Online μπορείτε να αλλάξετε τις λεπτομέρειες της μελέτης που έχετε ήδη ορίσει, από τον δεσμό (link) ‘Change Course Details’ που βρίσκεται στo κουτί ‘Course Setup’ στην αρχική σελίδα. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα μαθήματα που έχετε αναλάβει στα ATPL (A), ATPL (H), CPL (A), κλπ και. Το κουμπί Save κρατά αυτές τις ρυθμίσεις για την επόμενη φορά που εισέλθετε στο σύστημα.


Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη χρησιμοποίηση της βάσης και πρόσφατα έχουμε δημιουργήσει ένα αριθμό διαφορετικών τρόπων επιλογής των ομάδων ερωτήσεων. Ποια επιλογή θα προτιμήσετε είναι προσωπικό θέμα, αλλά εδώ παραθέτουμε μια απλή επεξήγηση για κάθε μία από τις διαθέσιμες επιλογές:


Practice Exam Containing a Set Number of Exam Questions. Αυτή η επιλογή κάνει μια τυχαία επιλογή ερωτήσεων σε αριθμό ίσο με εκείνο που θα σας δοθεί σε πραγματικές εξετάσεις. Χρησιμεύει, για να δείτε α΄ν έχετε πιθανότητες να ολοκληρώσετε όλες τις ερωτήσεις στο διαθέσιμο χρόνο της εξέτασης (βλ. σημείωση 1).


Practice Exam Containing a Variable Number of Exam Questions. Oπως εναλλακτική λύση 1, αλλά αυτή τη φορά μπορείτε να επιλέξετε μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό ερωτήσεων - έως 100 την φορά από το αναπτυσσόμενο (drop down )μενού. Θυμηθείτε ότι πάντα η επιλογή είναι τυχαία και έτσι δεν μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι έχετε δει όλες τις ερωτήσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα (βλ. σημείωση 2).


Σημείωση 1: Αν έχετε προβλήματα με ένα συγκεκριμένο θέμα, έχετε την δυνατότητα να επισημάνετε την ερώτηση σαν «πρόβλημα» για την επανεξετάσετε αργότερα.

Σημείωση 2: Υπάρχει ένα κουτάκι ελέγχου που θα παρουσιάσει μόνο τις ερωτήσεις που δεν εμφανίστηκαν (unseen) και αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε όλα τα ερωτήματα στη βάση δεδομένων. Ωστόσο, όταν όλες οι ερωτήσεις έχουν εμφανιστεί και τις απαντήσατε, είτε λάθος ή επισημάνατε σαν ‘πρόβλημα’ με την επιλογή Test On Problem Questions, μπορείτε να δείτε όλες τις ερωτήσεις πάλι. Για να το κάνετε αυτό χρησιμοποιήστε την επιλογή Sequential Question Set (βλέπε παρακάτω).

Στο τέλος της εξέτασης , θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στην εξέταση. Η προεπιλογή είναι η συντετμημμένη ονομασία του θέματος π.χ. GEN, αλλά μπορείτε να δώσετε όποιο όνομα θέλετε μέχρι 50 χαρακτήρες. Θα καταγράφει αυτόματα η ημερομηνία που κάνατε την εξέταση και ο βαθμός επίδοσης . Όλα τα τέστ που θα κάνετε με 20 ερωτήσεις και πάνω θα καταγράφονται στο διάγραμμα στην αρχική σελίδα σας. Εάν δεν ολοκληρώσετε το τέστ, το σύστημα θα δείξει ότι τα αναπάντητα ερωτήματα σαν λάθος και θα εμφανιστούν στο κατάλογο σας ερωτήσεων με πρόβλημα (βλ. παρακάτω).


Pre NPA 25 Learning Objectives μπορεί να ελεγθούν χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Οι δύο ομάδες αριθμών που βρίσκονται στον κωφικό αναγνώρισης (ID) ΔΕΝ περιλαμβάνουν τον αριθμό του θέματος.

http://www.jaa.nl/licensing/jar-fcl_objectives.html

Post NPA 25 Learning Objectives μπορεί να ελεγθούν χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Οι δύο ομάδες αριθμών που βρίσκονται στον κωφικό αναγνώρισης (ID) ΔΕΝ περιλαμβάνουν τον αριθμό του θέματος.

http://www.jaa.nl/licensing/jar-fcl_consultation.html


Sequential Question Set. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε διαδοχικά ακολουθώντας την σειρά τους, όλες τις ερωτήσεις σε ένα θέμα. Αποφασίστε πόσες ερωτήσεις θέλετε να δείτε για κάθε εξέταση και στη συνέχεια να μπορείτε να δείτε με την σειρά τις ερωτήσεις του θέματος. Η βάση δεδομένων δεν θυμάται ποια ήταν η τελευταία σας ερώτηση, και έτσι πρέπει να θυμόμαστε εσείς μέχρι που φθάσατε (ξεκινώντας από το 1, αν έχετε επεξεργαστεί 20 ερωτήσεις -την επόμενη φορά το σημείο εκκίνησης σας θα είναι 21). Η δυνατότητα έχει ανώτατο όριο 200 ερωτήσεις την φορά. Η πείρα μας έχει δείξει ότι ο περιορισμός του αριθμού των ερωτήσεων επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργήσει πιο αποδοτικά και οι σπουδαστές είναι καλύτερα προστατευμένοι αν η σύνδεση διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο.


Test on Problem Questions. Αφού έχετε τελειώσει όλες τις ερωτήσεις, μπορείτε να εξετάσετε τον εαυτό σας, στη συνέχεια (σε περαιτέρω αναθεώρηση) σε όλες τις ερωτήσεις που έχετε, είτε λάθος ή έχετε επισημάνει σαν προβλήματα (βλ. σημείωση 2). Όλες οι ερωτήσεις καταλογούνται ανά θέμα και θα παραμείνουν στον κατάλογο μέχρι να τις απαντήσετε σωστά. Αν μια ερώτηση με επισήμανση (flag) απαντηθεί σωστά, θα διαγραφεί από τον κατάλογο εκτός αν επισημανθεί και πάλι. Για να επιλέξετε τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε και πάλι, μαυρίστε κάθε ερώτηση (CTRL + κλικ στο ποντίκι).


Search for Questions. Μπορείτε να αναζητήσετε ερωτήσεις με αυτή την επιλογή εισάγοντας συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις.. Η αναζήτηση θα αφορά μόνο τις λέξεις που περιέχονται στις ερωτήσεις και η ακρίβεια της θα είναι αντίστοιχη με εκείνη των πληροφοριών που εισάγατε.


Όπως εργάζεστε με τις ερωτήσεις, το κουμπί "info" προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις σωστές απαντήσεις, αλλά εάν αυτές οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή εσείς θέλετε να μάθετε για το πώς προέκυψε μία απάντηση που δεν έχει κουμπί "info" μέχρι τώρα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο φόρουμ atpforum.co.uk για να δείτε αν υπάρχει ήδη διαθέσιμη εξήγηση (χρησιμοποιήστε στην αναζήτηση τον κωδικό αναγνώρισης της ερώτησης). Εάν δεν υπάρχει, παρακαλούμε να στείλετε αίτημα στο αντίστοιχο τμήμα του τομέα Τεχνικής Θεμάτων, φροντίζοντας να συμπεριλάβετε τον κωδικό αναγνώρισης ερώτησης, έτσι ώστε ένα από τους εμπειρογνώμονες τεχνικούς να μπορέσει να σας εξηγήσει.

Προσπαθούμε πολύ σκληρά να βελτιώνουμε συνεχώς την βάση δεδομένων αλλά για αυτό πρέπει να μας δτέλνετε ανατροφοδότηση. Αν βρείτε οποιαδήποτε τυπογραφικά λάθη, διπλο-εγγραφές, ασυνήθιστη μορφοποίηση - οτιδήποτε που δυσχεραίνει την μελέτη σας, τότε ενημερώστε μας. Εάν μπορείτε να σκεφτείτε βελτιώσεις που μπορούμε να κάνουμε, σας παρακαλούμε να μας το πείτε.. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε θαύματα, αλλά αυτό είναι ένα εξελισσόμενο σύστημα - η σειριακή αναζήτηση και οι επιλογές της για αυτήν την νέα έκδοση ήρθε μόνο μετά από σχετικά σχόλια της ανατροφοδότησης!

Τώρα πίσω στη μελέτη - αλλά να θυμάστε - η απομνημόνευση όλων των απαντήσεων, δεν είναι σωστή επιλογή για αυτές τις εξετάσεις, πρέπει να καταλάβετε πως βρέθηκε η απάντηση, με τον τρόπο αυτό όταν σας ζητηθεί ένας υπολογισμός που έχετε ξανακάνει αλλά με ένα διαφορετικό πίνακα δεδομένων θα μπορέσετε χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σας να βρείτε την σωστή απάντηση.

Τεχνική υποστήριξη προσφέρουμε μόνο 9-5, Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), αλλά εάν έχετε ένα επείγον πρόβλημα, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα an email ή να το τοποθετήσετε στο φόρουμ - αν απλώς αφήσετε τηλεφωνικό μήνυμα τότε σίγουρα κανείς δεν θα σας απαντήσει πριν τη Δευτέρα το πρωί, το νωρίτερο.